Render here user shopping lists

Render here shopping cart details

Render here active store id in the mobile navigation

Užívateľ:
neprihlásený

Spracovanie osobných údajov

Udeľujem týmto spoločnosti MAKRO Cash & Carry ČR, s. r. o., so sídlom Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 83051, ako správcovi (ďalej len „spoločnosť MAKRO“) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa na účely vykonania elektronického školenia systému kritických kontrolných bodov (HACCP) na webovom portáli spoločnosti MAKRO, vydania certifikátu o úspešnom absolvovaní školenia systému HACCP, vytvorenia príručky systému HACCP, vytvorenia sanitačného plánu a realizácie ďalších úkonov súvisiacich s vyššie uvedenými činnosťami (ďalej len „Účel“), a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa zadania mojich osobných údajov. V prípade každého opakovaného vykonania školenia udeľujem týmto spoločnosti MAKRO súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na Účel vždy na obdobie ďalších 24 mesiacov.

Ďalej týmto taktiež udeľujem spoločnosti MAKRO súhlas so zasielaním jej obchodných oznámení týkajúcich sa Účelu na moju zadanú e-mailovú adresu.

Spoločnosť HACCP Consulting www.haccp.sk zabezpečuje akreditované hygienické ONLINE školenia pre bežných pracovníkov, vedúcich a manažérov na internetovej stránke www.potravinarstvo.com/skolenia.

Akreditované školenia sú schválené Ministerstvom školstva SR, a preto sú akceptované orgánmi úradnej kontroly potravín.

Váš názor na aplikáciu eHACCP

Pomôžte nám zlepšovať túto aplikáciu, dajte nám vedieť o tom, čo je pre Vás v aplikácii nezrozumiteľné, alebo čo by ste uvítali aby bolo ináč.